Хладилна витрина UN - 10/20

№С170001-111-0002650/08.12.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Други вещи
Описание
Хладилна витрина UN - 10/20, от хоризонтален тип, със стъклен горен витринен капак. Корпуса е от алуминиев профил сив на цвят и е облицована с ПДЧ .
Местонахождение
гр. Благоевград, ул. "Димитър Солунски" №6
Място на оглед
гр. Благоевград, ул. "Димитър Солунски" №6
Количество
1
Водещ на продажбата
Илиана Стоилова
Телефон за контакт
073/867-901
Прикачени Файлове
Начална цена:
3000 лв.
Депозит:
600 лв.
Дати за оглед:
От: 15.01.2018  До: 19.01.2018
Часове за оглед:
08.00-17.00
Срок за подаване на предложения:
От: 15.01.2018  До: 19.01.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
19.01.2018
Дата на провеждане на търга:
25.01.2018

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

                                                                                                                                                          Изх.№ С170001-111-0002650/08.12.2017 г.

 

        Подписаният ИЛИАНА СТОИЛОВА, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП  София, Офис Благоевград, съобщавам, че по изпълнително дело № 1160059374/2016 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2  на 25.01.2018 г. от  11.00 ч. на следните движими вещи:

  

1.      Движими вещи: Хладилна витрина UN - 10/20, от хоризонтален тип, със стъклен горен витринен капак. Корпуса е от алуминиев профил сив на цвят и е облицована с ПДЧ  1 брой/броя

Първоначална цена 3 000,00 лв.

  1. Движими вещи:

Хладилна витрина VN - 10/20, от хоризонтален тип, със стъклен горен витринен капак. Корпуса е от алуминиев профил сив на цвят и е облицована с ПДЧ 1 брой/броя

Първоначална цена 3000лв.

  Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 15.01.2018 г. до 19.01.2018 г. от 8,00 ч. до  17.00 ч., на адрес: ул. “Димитър Солунски” №6, гр. Благоевград.

 

   Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, всеки присъствен ден от 15.01.2018 г. до 19.01.2018 г., от 9.00ч. до 17.30 ч. , както и по пощата .

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 25.01.2018 г. от 11.00 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, ет.1, стая 104.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, следва да постъпи по банков път до 19.01.2018 г. , в Уникредит Булбанк АД  -BIC: UNCR BGSF, IBAN BG54 UNCR 9660 3320 2966 13, а доплащането на окончателната цена се извършва в ИНВЕСТБАНК АД , IBAN:  BG69IORT80483387372400, BIC IORTBGSF

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, Офис  Благоевград и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  

 

За контакти: Мейл: i.dimitrova@ro01.nra.bg, Телефон (+359 073) 867 901