ЦИРКУЛЯР 300 ММ ДИСК. УПОТР. 10-04/12-13, марка МURAT

№С170013-111-0002743/28.12.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Пазарджик
Категория
Машини и съоръжения
Описание
в много добро външно и техническо състояние, използва се за рязане на ПВЦ дограма
Местонахождение
гр. Ветрен, обл. Пазарджик, Промишлена зона
Място на оглед
гр. Ветрен, обл. Пазарджик, Промишлена зона
Водещ на продажбата
Емилия Велова
Телефон за контакт
034/ 403 203; 0884 905 743
Прикачени Файлове
Начална цена:
300 лв.
Депозит:
60 лв.
Дати за оглед:
От: 01.02.2018  До: 09.02.2018
Срок за подаване на предложения:
От: 01.02.2018  До: 09.02.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
09.02.2018
Дата на провеждане на търга:
16.02.2018

Съобщение за продажба


Изх.№ С170013-111-0002743/28.12.2017

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Подписаният Емилия Велова, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП Пловдив - Офис гр. Пазарджик, съобщавам, че по изпълнително дело № 13150001000/2015г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на Териториална дирекция на НАП Пловдив - Офис гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 7, етаж 4, тръжна зала, на 16.02.2018г. от 11.30ч. на следните движими вещи:

 

Вещ №1 ЦИРКУЛЯР 300 ММ ДИСК. УПОТР. 10-04/12-13, марка МURAT, в много добро външно и техническо състояние, използва се за рязане на ПВЦ дограма, при обща първоначална цена на веща: 300,00 лв. /триста лева/ с ДДС.

 

Вещ № 2 ПРЕСА ДОГРАМА ЕВРО ПРОФИЛ УПОТР., 10-04, в много добро външно и техническо състояние, използва се за лепене на ПВЦ профил, при обща първоначална цена на веща: 300,00 лв. /триста лева/ с ДДС.

 

Вещ № 3 ЦИРКУЛЯР АВТОМАТ. ТА-143, догр., употр., 01-05, в много добро състояние, използва се за зачистване на залепени ръбове при лепене на ПВЦ дограма, при обща първоначална цена на веща: 300,00 лв. /триста лева/ с ДДС.

 

Вещ № 4 ЦИРКУЛЯР ПОЛУАВТ. СА 747, догр., употр., 01-05, в много добро външно състояние, машината се използва за рязане на алуминиеви профили за дограма, работеща, при обща първоначална цена на веща: 450,00 лв. /четиристотин и петдесет лева/ с ДДС.

 

Вещ № 5 КАНТИРАЩА 512 АД, догр. употр.01-05, марка МURAT, в много добро външно състояние, използва се за зачистване на ПВЦ профили, при обща първоначална цена на веща: 450,00 лв. /четиристотин и петдесет лева/ с ДДС.

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 01.02.2018г. до 09.02.2017г. от 9.00 ч. до 17.00 ч., на адрес: гр. Ветрен, обл. Пазарджик, Промишлена зона, по местонахождението на вещите.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП Пловдив - Офис Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 7 всеки присъствен ден от 01.02.2018г. до 09.02.2018г., от 9.00 ч. до 17.00ч., както и по пощата.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и трябва да е постъпил до 09.02.2018г., в ТБ ИНВЕСТБАНК АД, IBAN: BG 24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   Пловдив офис Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 7, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg. Условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (раздел Продажби, Как да купя).

 

За контакти: телефон 034/403 203 – Емилия Велова

Eл. aдрес: e.velova@ro13.nra.bg