МПС - мотопед, марка CHIN CHI

№С180022-111-0000137/29.01.2018


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Превозни средства
Описание
Мотопедът не е в движение, счупен мотор, одраскани пластмаси, за части.
Местонахождение
гр.София, ул.Обиколна № 29
Място на оглед
гр.София, ул.Обиколна № 29
Количество
1
Водещ на продажбата
Любомир Петров
Телефон за контакт
02/970 3445
Прикачени Файлове
Начална цена:
200 лв.
Депозит:
40 лв.
Дати за оглед:
От: 07.03.2018  До: 14.03.2018
Срок за подаване на предложения:
От: 07.03.2018  До: 14.03.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
22.02.2018
Дата на провеждане на търга:
16.03.2018

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

                       Изх. № С180022-111-0000137/29.01.2018 г.

 

Подписаният Любомир Петров, старши публичен изпълнител при Териториална дирекция София, съобщавам, че по изпълнително дело №  22150025180/2015 г.  по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД - гр. София, ул. „Триадица“ №2, на 16.03.2018 г., от 15.30 ч. на следните МПС-та:

 

1.      МПС - мотопед марка CHIN CHI, рег.№ C1665P, рама № LAEAD41013B920754, двигател № D1E41QMB230052490, година на производство 03.05.2004 г., мощност 3kw, обем - 49 см3,гориво бензин, цвят – черен. Мотопедът не е в движение, счупен мотор, одраскани пластмаси, за части.

 

- при начална цена: 200,00 лв. / двеста лева /.

 

2.      МПС - лек автомобил марка CITROEN BERLINGO, рег.№ CA1706BM, рама № VF7GJRHYB93348785, двигател № 10DYUN3055813, година на производство 20.06.2006 г., мощност 66kw, обем – 1997 см3, гориво дизел, цвят сив металик, бр. врати 4, категория EURO 3. Автомобилът не е в движение, без гуми, без десен фар и стопове, без акумулатор, мотор и скоростна кутия за ремонт, липсва предна решетка и с драскотини по боята – за части.

 

- при начална цена: 1000,00 лв. / хиляда лева /.

 

3.      МПС - лек автомобил марка CITROEN BERLINGO, рег.№ CA1735BM, рама № VF7GJWJYB93348187, двигател № 10DXGF6007503, година на производство 20.06.2006г., мощност 52kw, обем – 1868 см3, гориво дизел, цвят светло сив металик, бр. врати 4, категория EURO 3. Автомобилът не е в движение, без гуми, без стопове, без акумулатор, мотор за ремонт, липсва предна решетка и с драскотини по боята – за части.

 

- при начална цена: 1000,00 лв. / хиляда лева /.

 

Огледът на МПС ще се извършва всеки присъствен ден от 07.03.2018 г. до 14.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. София, ул. „Триадица“ №2, ет.6, стая № 9  всеки присъствен ден от 07.03.2018 г. до 14.03.2018 г., (включително), от 9.00 ч. до 17.30 ч.,както и по пощата с пощенско клеймо до 14.03.2017 г.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 16.03.2018 г., от 15.30 ч., в сградата на Териториална дирекция гр. София, ул. „Триадица“ №2.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път трябва да е постъпил до 22.02.2018 г., в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД  - IBAN: BG54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCR BGSF .

Доплащането на окончателната цена на вещите от обявените за купувачи  участници в търга се извършва по безкасов начин по банкова сметка в СИБАНК АД  - IBAN :BG28 BUIB 9888 3322 9433 00 BIC:BUIB BGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП, гр. София, ул. „Триадица“ №2  и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  

 

За контакти: телефон 02/9703-445