Необходима информация за плащане с банков превод:

Платете на - име на получателя: ТД на НАП – Варна

IBAN на получателя: BG98IORT73773300320000

BIC на банката на получателя: IORTBGSF

При банка - име на банката на получателя: ТБ Инвестбанк АД

Вид валута: BGN

Сума: 95.84

Основание за плащане: Депозит за участие в търг № 39/2017/Вн