Необходима информация за плащане с банков превод:

Платете на - име на получателя: ТД на НАП – Пловдив

IBAN на получателя: BG24IORT73753360000001

BIC на банката на получателя: IORTBGSF

При банка - име на банката на получателя: "Инвестбанк" АД

Вид валута: BGN

Сума: 90

Основание за плащане: Депозит за участие в търг № С170013-111-0002743/28.12.2017