Последно добавени по категории


поземлен имот, в землището на село Драгановци ведно с находящите се в него мотел и други две къщи и съседния нему поземлен имот

Недвижими имоти

Разгледай »

Специализирана машина марка РЕНО, модел ТРАФИК

Превозни средства

Разгледай »

Златни изделия

Благородни метали и скъпоценни камъни

Разгледай »

Група вещи № 2- Климатична система, електрически уреди, газови устройства и др.

Машини и съоръжения

Разгледай »

Текущи продажби


Товарен автомобил
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОБЯВЕНА С ИЗХ. №С17008-111-0002562/23.11.2017г. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, МАРКА Ситроен Джъмпер 2.5 Д, рег. № ТХ 9803 ХМ, ГР.ДОБРИЧ
Офис Добрич
Таен търг
19.01.2018

Недвижими имоти
ПИ №014016 в землището на село Враниловци с ЕКАТТЕ 12168, общ. Габрово с площ на имота 3,991 дка, начин на трайно ползвана- жил. територия, категория на земята при неполивни условия-пета. Имотът се намира в местността "Г Кория Ст Ливада"
ТД Велико Търново
Таен търг
02.02.2018

Недвижими имоти
ПИ №013060 в землището на с. Враниловци с ЕКАТТЕ 12168, общ. Габрово с площ 3,210 дка, начин на трайно ползване -жил. територия, категория на земята при неполивни условия - пета, в местност "Аврамоша"
ТД Велико Търново
Таен търг
02.02.2018

Недвижими имоти
ПИ №014011 в землището на с. Враниловци с ЕКАТТЕ 12168, общ. Габрово, начин на трайно ползване др. жил. терен, категория на земята при неполивни условия-пета, в м-та "Г Кория Ст Ливада"
ТД Велико Търново
Таен търг
02.02.2018

Недвижими имоти
ПИ с идентификатор 66799.76.28 по КККР, находящ се в с. Скобелево, общ. Ловеч, местност „Копака“, площ 17666 кв.м., трайно предназначение на територията: горска
ТД Велико Търново
Таен търг
02.02.2018

Лек автомобил
лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, каруца и дърва
ТД Велико Търново
Таен търг
02.02.2018

Други вещи
моторен трион "Фероси", мобилни телефони, ел. везна и др.
ТД Велико Търново
Таен търг
02.02.2018

Машини и съоръжения
Група вещи № 2- Климатична система, електрически уреди, газови устройства и др.
ТД Варна
Таен търг
16.04.2018

Машини и съоръжения
Група вещи № 1 -Машини,уреди и приспособления за строителни дейности
ТД Варна
Таен търг
16.04.2018

Апартамент
Жилище, апартамент 112,63 кв.м, к.к. Пампорово
ТД Пловдив
Таен търг
09.03.2018

< Предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следваща >