Последно добавени по категории


Самостоятелен обект в сграда ОФИС в гр. Пловдив, площ 104,86 кв.м

Недвижими имоти

Разгледай »

Каравана марка Стеркеман, модел А 4204

Превозни средства

Разгледай »

Предмети от бял метал

Благородни метали и скъпоценни камъни

Разгледай »

Група движими вещи 1

Машини и съоръжения

Разгледай »

Текущи продажби


Недвижими имоти
Недвижим имот
ТД Велико Търново
Таен търг
03.02.2017

Товарен автомобил
Товарен автомобил "Ивеко"
Офис Добрич
Таен търг
10.02.2017

Товарен автомобил
Товарен автомобил ФОРД ТРАНЗИТ 190
Офис Хасково
Таен търг
07.02.2017

Лек автомобил
Лек автомобил ФОРД ТРАНЗИТ
Офис Хасково
Таен търг
07.02.2017

Парцел
Поземлен имот - земя, за застрояване, гр. Харманли
Офис Хасково
Таен търг
03.02.2017

Парцел
Поземлен имот - земя, за застрояване, гр. Харманли
Офис Хасково
Таен търг
03.02.2017

Недвижими имоти
Търговска и Производствена сграда /шивашки цех/ - 4 етажни в гр. Хасково
Офис Хасково
Таен търг
03.02.2017

Недвижими имоти
поземлен имот - нива с площ 16,545 дка, II категория, в местността "Мандрище", представляващо имот №085047 по плана за земеразделяне на с. Борован, област Враца, ЕКАТТЕ 05548
ТД Велико Търново
Таен търг
10.02.2017

Недвижими имоти
поземлен имот - нива от 13,004 дка, III категория, представляваща имот №187028 и поземлен имот - нива от 15,015 дка, III категория, представляваща имот №187027 , по плана за земеразделяне на с. Борован, обл. Враца, ЕКАТТЕ 05548, в местността „Дренето"
ТД Велико Търново
Таен търг
10.02.2017

Недвижими имоти
поземлен имот - нива с площ 26,007 дка, III категория, представляваща имот №116005, поземлен имот - нива с площ 4,611 дка, III категория, представляваща имот №116035 и поземлен имот - нива с площ 5 дка, III категория, представляваща имот №116034 по плана за земеразделяне на с. Борован, област Враца, ЕКАТТЕ 05548, в местността "Равнище"
ТД Велико Търново
Таен търг
10.02.2017

< Предишна | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Следваща >