Сметки, борси, оценители


Банкови сметки

Oт 01.01.2010 г. се закрити всички банкови сметки на Агенцията за държавни вземания.

Във връзка с поемане от НАП на дейността на АДВ по принудително събиране на публични държавни вземания,  от 01.01.2010 г. са открити нови банкови сметки на дирекция "Търговска несъстоятелност" и дирекция "Частни държавни вземания". 

>>> Банкови сметки на постъпленията от продажби на конфискувани активи

>>> Банкови сметки за частни държавни вземания и за длъжници в несъстоятелност

>>> Банкови сметки за принудително събиране на публичните вземания

Стокови Борси

>>> Примерен договор

>>> Покана за сключване на договори за възлагане (поръчки) извършването на публични продажби, съгласно чл. 244, ал. 2 от ДОПК с членовете на съответната борса

Други банкови сметки вижте в рубриката Плащане

Оценители

>>> Списък на оценителите на Националната агенция за приходите по чл. 235, ал.1 от ДОПК

>>> Заявление за вписване (към обявата за избор на оценители)