Продажби чрез пряко договаряне


==> Заповед № ЗЦУ-31/13.01.2014 г. на изпълнителния директор на НАП относно реда за продажба чрез пряко договаряне на бързоразвалящисе стоки;

==> Процедура "Как се провеждат продажби чрез пряко договаряне на изоставени в полза на държавата бързоразвалящи се стоки"?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==> Съобщение № ППД/1/2017/Вн за продажба чрез пряко договаряне на бързоразвалящи се стоки

(01.08.2017 г.)