Продажби чрез пряко договаряне


==> Заповед № ЗЦУ-31/13.01.2014 г. на изпълнителния директор на НАП относно реда за продажба чрез пряко договаряне на бързоразвалящисе стоки;

==> Процедура "Как се провеждат продажби чрез пряко договаряне на изоставени в полза на държавата бързоразвалящи се стоки"?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==> Съобщение № ППД/3/2015/П за продажба на 14 000 кг. круши, както и образец на предложение за закупуване

(09. 11. 2015 г.)

==> Съобщение за избран купувач от продажба чрез пряко договаряне № ППД/3/2015

(13. 11. 2015 г.)