Продажби съдебни изпълнители


==> Поземлен имот с идентификация 68134.511.51, София, ул. "202-ра"

==> Триетажна стопанска сграда с идентификатор 68134.511.125.1, София, ул. "202-ра"

==> Дворно място с идентификатор 68134.202.184, София