Продажби съдебни изпълнители


==> Продажба на парцел 31311 кв.м., СОФИЯ, УЛ. 202-РА № 7

==> Продажба на парцел 27836 кв.м., СОФИЯ, УЛ. 202-РА № 7